Mapa evropy Znak obce sedliště
vyhledávání
vyhledávání

vyhledávání
šipka Čtvrtek 18.ledna 2018, svátek má Vladislav
Veřejná zakázka na realizaci chodníku podél silnice III/4731.
Informujeme tímto veřejnost o zahájení veřejné zakázky „Sedliště-zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731,III. etapa“. Výzva a zadávací dokumentace je zveřejněna na www.profilzadavatele.cz Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových zpevněných ploch chodníků a rekonstrukce stávajících vjezdů na pozemky podél silnice III/4731 v délce 660m.

Vydáno dne 26. 11. 2014 (569 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Zastupitelstvo volilo nové vedení obce
Zastupitelstvo obce Sedliště dne 5. 11. 2014 volilo nové vedení obce pro volební období 2014 - 2018. V tomto období budou funkce starosty a místostarosty tzv. uvolněné, což je změna oproti minulým obdobím. Starostou obce byl zvolen Ing. Jaromír Krejčok a místostarostou Roman Mokroš. Dále byly zřízeny finanční a kontrolní výbory a komise životního prostředí a sociální, komise pro občanské záležitosti a komise kulturní.Vedením finančního výboru byl pověřen Ing. Jakub Nitra a vedením kontrolního výboru Jaroslav Bednář.Předsedové komisí: Ivana Zelinová (ŽP + sociální), Pavlína Mazačová (obč.záležitosti) a MgA.Jiří Tesařík (kultura). Do školské rady byli za zřizovatele zvoleni Mgr.Lukáš Kubiena, Jarmila Diblíková a MgA.Jiří Tesařík. Usnesení ze zasedání zastupitelstva je v rubrice Download/usnesení zastupitelstva.

Vydáno dne 06. 11. 2014 (592 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Stavební úpravy objektů hasičské zbrojnice a muzea
Již několikrát bylo uvedeno, že obec Sedliště byla vyhodnocena jako úspěšný žadatel o dotace v rámci 50.výzvy Operačního programu Životní prostředí, kdy bychom měli realizovat stavební úpravy, které budou mít za úkol snížit energetickou náročnost objektů hasičské zbrojnice a muzea a vyřešit změnu systému vytápění v objektu základní školy. Co se týče stavebních úprav, obec obdržela aktualizovanou projektovou dokumentaci a dnešním dnem uveřejnila Výzvu k podání nabídky na realizaci stavebních úprav v objektech hasičské zbrojnice a muzea. Výzvy jsou k nahlédnutí na stránkách obce: download - ostatní: http://www.sedliste.cz/download.php?sekce=11; popřípadě na stránkách www.profilzadavatele.cz.

Vydáno dne 07. 10. 2014 (554 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Kompostéry je možno si vyzvednout
Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí budeme moci rozdělit mezi občany obce 200 ks kompostérů o objemu 900 l. V pondělí 15. 9. 2014 jsme kompostéry obdrželi. Zájemci, kteří projevili zájem o kompostér formou ankety na podzim roku 2013 si jej od úterý 16. 9. 2014 mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Sedlištích. Podmínkou je podpis Smlouvy o zápůjčce, která bude trvat 5 let.Po této době bude vlastnictví kompostéru převedeno na občana.

Vydáno dne 16. 09. 2014 (559 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


VÝROČÍ 40-TI LET ZAHÁJENÍ STAVBY KULTURNÍHO DOMU
V neděli 20. 4. 2014 si připomeneme 40.-té výročí zahájení stavby kulturního domu v Sedlištích. Zveme tímto všechny pamětníky, především ty, kteří se v době "akcí Z" osobně angažovali, ale i ostatní občany na vzpomínkové pozastavení nad dobou realizace kulturního domu v letech 1974 - 1976. Vzpomínkové posezení se uskuteční v neděli 20. 4. 2014 v 17.00 hodin v sále kulturního domu.

Vydáno dne 16. 04. 2014 (636 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


STAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE II/473
Vážení spoluobčané,
jistě jste také znepokojeni situací kolem stavby cyklostezky podél silnice II/473 v naší obci. Po několika týdnech nicnedělání ze strany stavební firmy jsme zjišťovali, co je příčinou tohoto stavu. Do termínu ukončení stavby dle smlouvy sice ještě nějaký čas schází, nicméně zjevně není síly, která by přinutila firmu stavbu dodělat. Firma, která má pro naší obec realizovat stavební práce na cyklostezce má existenční potíže a z důvodu, že nejsou schopni zajistit financování díla, nemohou pokračovat v plnění termínů podle  smlouvy a zároveň nejsou schopni garantovat včasné a řádné dokončení a předání díla. Na základě těchto skutečností byla ke dni 31. 10. 2012 ukončena smlouva o dílo se společností Sportovní a líniové stavby Morava s.r.o. a zároveň byla zahájena veřejná zakázka na dokončení stavby. Pro případné uchazeče o dokončení stavby zadávací podklady jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Vydáno dne 01. 11. 2012 (1379 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


PUBLICITA FONDU SOLIDARITY EU

V květnu 2010 byla po velké vodě narušena část místní komunikace na pozemku parc.č.  1571/3 vč. propustku pod touto místní komunikací. Ještě v tomtéž roce byly propustek a komunikace opraveny. Pozitivní zpráva je, že část nákladů nám byla z prostředků Fondu solidarity Evropské unie dotována. Na základě smlouvy z letošního roku mezi Obcí Sedliště a Moravskoslezským krajem, byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na proplacení nouzových opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy.

Dotace z Fondu solidarity EU v našem případě dosáhla výše 144 394,- Kč.


Vydáno dne 23. 10. 2012 (1239 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


profil zadavatele

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obec Sedliště pro zveřejňování veřejných zakázek má následující profil zadavatele: www.profilzadavatele.cz  


Vydáno dne 11. 04. 2012 (1044 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Aktualizace rozvojových dokumentací Moravskoslezského kraje

V rubrice úřední deska jsou zveřejněny "Aktualizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016, po aktualizaci na léta 2010 - 2020", vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016, po aktualizaci na léta 2009 - 2020" vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.


Vydáno dne 30. 03. 2012 (734 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace

OBEC SEDLIŠTĚ, JAKO ZŘIZOVATEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE/ŘEDITELKY  JUBILEJNÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDLIŠTĚ.


VÍCE INFORMACÍ PO ROZBALENÍ TOHOTO ČLÁNKU, POPŘ. V RUBRICE - ÚŘEDNÍ DESKA.


Informační e-mailVytisknout článek Vydáno dne 11. 03. 2012 (1570 přečtení), celý článek ...


index | 11-20 | předchozí | následující | Celkem 25 článků

Kontakt
Obecní úřad Sedliště:
739 36 Sedliště č.p.271
tel.: 558 658 129
tel.: 558 658 392
e-mail:
obec@sedliste.cz
starosta@sedliste.cz
ucetni@sedliste.cz
IČ:00297178
DIČ:CZ00297178
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdek-Místek
č.ú.:1682048339/0800

Úřední dny:
Pondělí, středa:
7.30-11.30
12.00-16.30

Aktuální anketa
Jste spokojeni s rozsahem a kvalitou zimní údržby?

Ano, bez výhrad (2477 hl.)

Ano, ale s výhradami (1585 hl.)

Ne, je to katastrofa (1747 hl.)

Je mi to jedno (1409 hl.)


Celkem hlasovalo: 7218
Aktuality ze světa
Počasí

(c)2007 Designed by Ing. Marek Hejděnec PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS