Aktualizace rozvojových dokumentací Moravskoslezského kraje

Téma: Novinky, Vydáno dne: 30. 03. 2012

V rubrice úřední deska jsou zveřejněny "Aktualizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016, po aktualizaci na léta 2010 - 2020", vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a "Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016, po aktualizaci na léta 2009 - 2020" vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!