PUBLICITA FONDU SOLIDARITY EU

Téma: Novinky, Vydáno dne: 23. 10. 2012

V květnu 2010 byla po velké vodě narušena část místní komunikace na pozemku parc.č.  1571/3 vč. propustku pod touto místní komunikací. Ještě v tomtéž roce byly propustek a komunikace opraveny. Pozitivní zpráva je, že část nákladů nám byla z prostředků Fondu solidarity Evropské unie dotována. Na základě smlouvy z letošního roku mezi Obcí Sedliště a Moravskoslezským krajem, byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na proplacení nouzových opatření a opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy.

Dotace z Fondu solidarity EU v našem případě dosáhla výše 144 394,- Kč.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!