STAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE II/473

Téma: Novinky, Vydáno dne: 01. 11. 2012

Vážení spoluobčané,
jistě jste také znepokojeni situací kolem stavby cyklostezky podél silnice II/473 v naší obci. Po několika týdnech nicnedělání ze strany stavební firmy jsme zjišťovali, co je příčinou tohoto stavu. Do termínu ukončení stavby dle smlouvy sice ještě nějaký čas schází, nicméně zjevně není síly, která by přinutila firmu stavbu dodělat. Firma, která má pro naší obec realizovat stavební práce na cyklostezce má existenční potíže a z důvodu, že nejsou schopni zajistit financování díla, nemohou pokračovat v plnění termínů podle  smlouvy a zároveň nejsou schopni garantovat včasné a řádné dokončení a předání díla. Na základě těchto skutečností byla ke dni 31. 10. 2012 ukončena smlouva o dílo se společností Sportovní a líniové stavby Morava s.r.o. a zároveň byla zahájena veřejná zakázka na dokončení stavby. Pro případné uchazeče o dokončení stavby zadávací podklady jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!