Veřejná zakázka na realizaci chodníku podél silnice III/4731.

Téma: Novinky, Vydáno dne: 26. 11. 2014

Informujeme tímto veřejnost o zahájení veřejné zakázky „Sedliště-zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731,III. etapa“. Výzva a zadávací dokumentace je zveřejněna na www.profilzadavatele.cz Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových zpevněných ploch chodníků a rekonstrukce stávajících vjezdů na pozemky podél silnice III/4731 v délce 660m.

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!