Změna č.1 Územního plánu Sedliště

Téma: Územní plán, Vydáno dne: 29. 09. 2015

Zastupitelstvo obce Sedliště dne 7. 9. 2015 vydalo na svém zasedání Opatřením obecné povahy č.1/2015 Změnu č. 1 Územního plánu Sedliště. Textová a grafická část územního plánu je k dispozici na webových stránkách obce v rubrice Download - územní plán, v listinné podobě je Územní plán Sedliště k dispozici na obecním úřadě a Magistrátu města Frýdek - Místek ( odbor územního rozvoje a stavebního řádu).

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!