žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016

Téma: Novinky, Vydáno dne: 19. 11. 2015

Obec Sedliště každoročně podporuje, nejen finančními prostředky, různé spolky a organizace, které působí na území obce, nebo mají dopad na občany naší obce. Legislativa vyžaduje, aby od roku 2016 měla "dotační politika územně samosprávných celků" svá pravidla. Jedním z pravidel v naší obci bude, pokud máte zájem o dotaci, je nutno vyplnit beze zbytku formulář, který je ke stažení v rubrice Download - formuláře.Termín pro předložení žádosti o dotaci v roce 2016 je 31. 12. 2015.

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!