Mapa evropy Znak obce sedliště
vyhledávání
vyhledávání

vyhledávání
šipka Čtvrtek 18.ledna 2018, svátek má Vladislav

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 21 nalezených)

| 0-15 | 15-21 |
PŘECHOD NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
VÁŽENÍ, OD 1.4.2016 NEJSOU TYTO STRÁNKY AKTUALIZOVÁNY, OBEC SEDLIŠTĚ, se sídlem Sedliště 271, 739 36, IČ: 00297178, MÁ OFICIÁLNÍ STRÁNKY NA ADRESE: www.obecsedliste.cz

Vydáno dne 07. 04. 2016 (369 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Pozvánka na výstavu
Zveme občany naší obce i přespolní k návštěvě výstavy u které se i zamyslíte. Otevřeno bude od pondělí 21. 3. 2016, bližší informace v rubrice Download.

Vydáno dne 16. 03. 2016 (328 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Ošetření stromu u kostela
Do koruny lípy v Sedlištích vyšplhá certifikovaný arborista, aby ji ošetřil Ostrava. Více než tři sta let starou lípu, která roste u kostela Všech svatých v obci Sedliště, čeká v pátek 18. března odborná péče. Šetrnou stromolezeckou technikou ji ošetří certifikovaný arborista Lukáš Oliva. Zdravotní stav stromu je zhoršený, a proto je potřeba odstranit suché a polámané větve i zkontrolovat nainstalovanou bezpečnostní vazbu. Projekt ukázkového ošetřování stromů nazvaný Zdravé stromy pro zítřek již sedmým rokem pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Mendelova univerzita v Brně. Další informace jsou dostupné na webu www.zdravestromy.cz.

Vydáno dne 15. 03. 2016 (346 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Výběrové řízení
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště vyhlašuje výběrová řízení na pozici vychovatele/vychovatelky ve školní družině a na pozici účetní. Bližší informace jsou ke stažení v rubrice ÚŘEDNÍ DESKA.

Vydáno dne 20. 01. 2016 (368 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Sdělení Zeměměřického úřadu
Zeměměřický úřad bude v obci Sedliště v roce 2016 provádět plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED. Bližší informace jsou v dopise Zeměměřického úřadu, který je uveřejněn na ÚŘEDNÍ DESCE.

Vydáno dne 10. 01. 2016 (340 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016
Obec Sedliště každoročně podporuje, nejen finančními prostředky, různé spolky a organizace, které působí na území obce, nebo mají dopad na občany naší obce. Legislativa vyžaduje, aby od roku 2016 měla "dotační politika územně samosprávných celků" svá pravidla. Jedním z pravidel v naší obci bude, pokud máte zájem o dotaci, je nutno vyplnit beze zbytku formulář, který je ke stažení v rubrice Download - formuláře.Termín pro předložení žádosti o dotaci v roce 2016 je 31. 12. 2015.

Vydáno dne 19. 11. 2015 (413 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


DOTAZNÍK K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, a tak i naše obec, připravuje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit. Chceme vědět, co Vás trápí, zda potřebujete pomoc i někoho jiného, než jen rodinných příslušníků s úklidem, vařením či péči o svou osobu, nebo osobu blízkou. Zda se domníváte, že je dostatek aktivit pro mladé lidi, maminky na rodičovské dovolené, nezaměstnané, seniory anebo osoby bez přístřeší. To vše nás zajímá. Máte-li zájem, budeme rádi za Vaše odpovědi do 15. 11. 2015 - odkaz na dotazník: http://www.ikor.cz/_sedliste/

Vydáno dne 29. 10. 2015 (372 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Investice v základní škole
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště realizuje projekt "Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů". Bližší informace o tomto projektu jsou k dispozici v rubrice úřední deska.

Vydáno dne 23. 10. 2015 (372 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Stavba chodníku podél III/4731 zahájena
V dubnu byla zahájena dlouho očekávána stavba chodníku podél silnice III/4731 na Bruzovice, máme-li shrnout postup práce za první měsíc, můžeme konstatovat, že práce jsou realizovány v souladu s harmonogramem a dle projektové dokumentace. Je provedena kanalizace na té nejproblematičtější části stavby, realizuje se lávka přes potok a dláždí se dno potoka, je provedena dlažba části chodníků a provádějí se práce na opěrné stěně a oplocení. Po celou stavbu chodníku bude doprava omezena a řízena semafory. Vyzývám tímto všechny řidiče, aby dodržovali dopravní předpisy a jezdili kolem staveniště obezřetně. Název stavby: Sedliště – zvýšení bezpečnosti dopravy na III/4731, III.etapa. Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. , Slezská 2766, Frýdek-Místek STAVBA CHODNÍKU JE PODPOROVÁNA Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Vydáno dne 07. 05. 2015 (459 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Veřejná zakázka na realizaci chodníku podél silnice III/4731.
Informujeme tímto veřejnost o zahájení veřejné zakázky „Sedliště-zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731,III. etapa“. Výzva a zadávací dokumentace je zveřejněna na www.profilzadavatele.cz Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových zpevněných ploch chodníků a rekonstrukce stávajících vjezdů na pozemky podél silnice III/4731 v délce 660m.

Vydáno dne 26. 11. 2014 (569 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Zastupitelstvo volilo nové vedení obce
Zastupitelstvo obce Sedliště dne 5. 11. 2014 volilo nové vedení obce pro volební období 2014 - 2018. V tomto období budou funkce starosty a místostarosty tzv. uvolněné, což je změna oproti minulým obdobím. Starostou obce byl zvolen Ing. Jaromír Krejčok a místostarostou Roman Mokroš. Dále byly zřízeny finanční a kontrolní výbory a komise životního prostředí a sociální, komise pro občanské záležitosti a komise kulturní.Vedením finančního výboru byl pověřen Ing. Jakub Nitra a vedením kontrolního výboru Jaroslav Bednář.Předsedové komisí: Ivana Zelinová (ŽP + sociální), Pavlína Mazačová (obč.záležitosti) a MgA.Jiří Tesařík (kultura). Do školské rady byli za zřizovatele zvoleni Mgr.Lukáš Kubiena, Jarmila Diblíková a MgA.Jiří Tesařík. Usnesení ze zasedání zastupitelstva je v rubrice Download/usnesení zastupitelstva.

Vydáno dne 06. 11. 2014 (592 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Stavební úpravy objektů hasičské zbrojnice a muzea
Již několikrát bylo uvedeno, že obec Sedliště byla vyhodnocena jako úspěšný žadatel o dotace v rámci 50.výzvy Operačního programu Životní prostředí, kdy bychom měli realizovat stavební úpravy, které budou mít za úkol snížit energetickou náročnost objektů hasičské zbrojnice a muzea a vyřešit změnu systému vytápění v objektu základní školy. Co se týče stavebních úprav, obec obdržela aktualizovanou projektovou dokumentaci a dnešním dnem uveřejnila Výzvu k podání nabídky na realizaci stavebních úprav v objektech hasičské zbrojnice a muzea. Výzvy jsou k nahlédnutí na stránkách obce: download - ostatní: http://www.sedliste.cz/download.php?sekce=11; popřípadě na stránkách www.profilzadavatele.cz.

Vydáno dne 07. 10. 2014 (554 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


Kompostéry je možno si vyzvednout
Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí budeme moci rozdělit mezi občany obce 200 ks kompostérů o objemu 900 l. V pondělí 15. 9. 2014 jsme kompostéry obdrželi. Zájemci, kteří projevili zájem o kompostér formou ankety na podzim roku 2013 si jej od úterý 16. 9. 2014 mohou vyzvednout na Obecním úřadě v Sedlištích. Podmínkou je podpis Smlouvy o zápůjčce, která bude trvat 5 let.Po této době bude vlastnictví kompostéru převedeno na občana.

Vydáno dne 16. 09. 2014 (559 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


VÝROČÍ 40-TI LET ZAHÁJENÍ STAVBY KULTURNÍHO DOMU
V neděli 20. 4. 2014 si připomeneme 40.-té výročí zahájení stavby kulturního domu v Sedlištích. Zveme tímto všechny pamětníky, především ty, kteří se v době "akcí Z" osobně angažovali, ale i ostatní občany na vzpomínkové pozastavení nad dobou realizace kulturního domu v letech 1974 - 1976. Vzpomínkové posezení se uskuteční v neděli 20. 4. 2014 v 17.00 hodin v sále kulturního domu.

Vydáno dne 16. 04. 2014 (636 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


STAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE II/473
Vážení spoluobčané,
jistě jste také znepokojeni situací kolem stavby cyklostezky podél silnice II/473 v naší obci. Po několika týdnech nicnedělání ze strany stavební firmy jsme zjišťovali, co je příčinou tohoto stavu. Do termínu ukončení stavby dle smlouvy sice ještě nějaký čas schází, nicméně zjevně není síly, která by přinutila firmu stavbu dodělat. Firma, která má pro naší obec realizovat stavební práce na cyklostezce má existenční potíže a z důvodu, že nejsou schopni zajistit financování díla, nemohou pokračovat v plnění termínů podle  smlouvy a zároveň nejsou schopni garantovat včasné a řádné dokončení a předání díla. Na základě těchto skutečností byla ke dni 31. 10. 2012 ukončena smlouva o dílo se společností Sportovní a líniové stavby Morava s.r.o. a zároveň byla zahájena veřejná zakázka na dokončení stavby. Pro případné uchazeče o dokončení stavby zadávací podklady jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Vydáno dne 01. 11. 2012 (1379 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek


| 0-15 | 15-21 |

Kontakt
Obecní úřad Sedliště:
739 36 Sedliště č.p.271
tel.: 558 658 129
tel.: 558 658 392
e-mail:
obec@sedliste.cz
starosta@sedliste.cz
ucetni@sedliste.cz
IČ:00297178
DIČ:CZ00297178
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdek-Místek
č.ú.:1682048339/0800

Úřední dny:
Pondělí, středa:
7.30-11.30
12.00-16.30

Aktuální anketa
Jste spokojeni s rozsahem a kvalitou zimní údržby?

Ano, bez výhrad (2477 hl.)

Ano, ale s výhradami (1585 hl.)

Ne, je to katastrofa (1747 hl.)

Je mi to jedno (1409 hl.)


Celkem hlasovalo: 7218
Aktuality ze světa
Počasí

(c)2007 Designed by Ing. Marek Hejděnec PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS